Acció social › Tiquet bus
TIQUET BUS (CARNET BLAU)

Des de l’any 2005, Gestió Viària SL, Gestvia, subvenciona el servei de transport en autobús entre Calella i Pineda per a aquells ciutadans de Calella que disposen del Carnet Blau:

Gestvia subvenciona el 50% de l’import de les targetes T-10 blaves de 10 viatges.

El Carnet Blau és expedit per Gestió Viària SL, Gestvia, d’acord amb els criteris de la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Calella.

La venda de les targetes es realitza a les oficines de Gestvia, a la Fàbrica Llobet-Guri.

Les aportacions realitzades per Gestvia els darrers anys han estat:

2012 :   8.690,00 €
2013 :   8.966,50 €
2014 :   5.899,30 €
2015 :   7.138,00 €
2016 : 12.819,35 €

2017 : 12.744,65 €

Entre els anys 2005 i 2016, Gestvia ha col·laborat amb 85.000 € amb el col·lectiu de ciutadans i ciutadanes que utilitzen el Carnet Blau de Calella, amb prop de 23.000 targetes T-10 subvencionades.