Mobilitat › Senyalització viària
SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Des de 2003, Gestvia desenvolupa la gestió del servei municipal de manteniment de la senyalització viària de Calella.

Dins d’aquesta gestió, la senyalització viària informa i delimita els usos d’aquests espais comuns de convivència.

Les tasques encomanades són el manteniment, la revisió i l’adequació de la senyalització viària de la ciutat, amb la incorporació de les tasques encomanades per l’Ajuntament de Calella i la col·laboració en el desenvolupament dels projectes municipals i propis de Gestvia.

Aceptar