Mobilitat › Dipòsit municipal de vehicles
DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES

L’any 2015, l’Ajuntament de Calella va encarregar a Gestió Viària la construcció d’un nou dipòsit de vehicles a La Muntanyeta, en substitució de l’anterior dipòsit municipal de vehicles situat a la Fàbrica Llobet-Guri. Es tracta d’un espai d’equipaments, sobre les pistes d’atletisme, amb accés directe des del vial d’accés a la zona esportiva.

Aquest dipòsit de vehicles va ser adscrit a l’empresa municipal Gestió Viària SL com a part integrant del servei de grua encomanat, i disposa d’una superfície de 1.000 m2 (més 800 m2 addicionals com a zona pavimentada d’accés i maniobra de vehicles).

Igual que el servei de grua, la seva gestió correspon a la policia local de Calella.

Des del mes de juny de 2016, un conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Calella i Sant Pol de Mar permet la seva utilització per a vehicles provinents del servei de grua de Sant Pol de Mar.

Aceptar