Carrilet › Horaris
HORARIS
El Carrilet funciona tots els dies de la setmana, entre Setmana Santa i octubre.
Els horaris es troben indicats a les parades.
Es poden produir anomalies puntuals del servei per alteracions de la mobilitat a la ciutat.
En determinats moments pot circular un Carrilet addicional per reduir la freqüència de pas a aprox 30 minuts.