Carrilet › tarifes
TARIFES

Tarifes del servei públic urbà de transport col·lectiu de viatgers a Calella (IVA 10% inclòs):

Billet estàndard3,00 €
Billet infantil *1,50 €
Billet majors de 65 anys1,50 €

*La tarifa infantil és vàlida entre 3 i 10 anys (aproximadament, 140 cm d’alçada), i gratuïta fins a 2 anys.

Gestvia ofereix viatges i rutes amb el Carrilet per a grups i entitats, sota encàrrec i planificació prèvia.