Mobilitat › Actuacions de mobilitat
ACTUACIONS DE MOBILITAT

Creació d’aparcaments

Des de la seva creació, l’empresa municipal Gestió Viària SL ha construït els següents aparcaments a partir dels ingressos provinents de la gestió de la zona blava de Calella:

Palmeres    (2004)126 places
Muntanyeta    (2005)92 places
Mercat 2     (2012)93 places
Hospital 2     (2014-2020)119 places
Riera Capaspre    (2017)130 places

Gestvia ha realitzat els següents projectes d’aparcaments a Calella:

Aparcament del Mercat (2013) Projecte executiu
2 plantes soterrànies
221 places
Aparcament d'ADIF (2014) Avantprojecte
2 plantes (semisoterrat)
274 places

 

Estudi de mobilitat urbana de Calella
Un dels objectius de Gestió Viària SL és la millora de la mobilitat de Calella. Amb aquesta finalitat, l’any 2012 es va fer un estudi de mobilitat urbana de Calella amb l’empresa INTRA, amb l’objectiu de quantificar la mobilitat de la ciutat, valorar-ne la situació actual i proposar criteris i estratègies de millora a implementar en el futur.

 

Semàfors de la N-II (Sant Jaume)
Gestió Viària SL realitza el manteniment i millora de la regulació semafòrica de la carretera N-II (carrer Sant Jaume) a la seva travessia de Calella, així com la implementació de nous semàfors en funció de les necessitats de mobilitat de la ciutat.

Els darrers conjunts semafòrics instal·lats per Gestvia al carrer Sant Jaume (N-II) han estat a la rotonda dels apartaments Codina (2016) i davant del c/ Sant Pere (2018), per donar accessibilitat dels vianants a la Fàbrica Llobet-Guri i les seves instal·lacions (entre d’altres, la nova Escola Salicrú).

 

Sistemes de tancament de carrers
Seguint indicacions municipals, a partir de l’any 2007 Gestvia va instal·lar un sistema de tancament de carrers de zones de vianants amb pilones automàtiques, als carrers Jovara, Sant Joan, Riera i Església.

A fi de limitar l’afectació física sobre els carrers i millorar la gestió de la mobilitat, a partir de l’any 2015 Gestvia va iniciar la implantació de càmeres de control de trànsit amb lectura de matrícules, per substituir progressivament les pilones automàtiques. Les noves càmeres de control de trànsit permeten limitar el pas de vehicles als espais d’accés viari restringit.

Aquests equips (pilones i càmeres amb sistemes de comunicació i gestió) han estat instal·lats per Gestvia, per a la seva gestió posterior per part de la policia local de Calella.

Aceptar