Urbanisme › Introducció
URBANISME

L’any 2003, Gestió Viària SL, Gestvia, es configura com una entitat urbanística especial amb capacitat d’operar com a administració actuant.

D’acord amb el pla d’ordenació urbanística de Calella de 2005, es confereix a Gestvia la condició d’administració actuant per tal de desenvolupar els següents àmbits:

Posteriorment, l’any 2011 l’Ajuntament de Calella va deixar sense efecte la condició d’administració actuant de Gestió Viària SL respecte del SUD 4 i SUD 6.