Carrilet › Introducció
CARRILET

El Carrilet és el tren turístic de Calella.

L’any 2013 Gestió Viària SL va assumir la gestió d’aquest servei públic urbà de transport col·lectiu de viatgers a Calella amb l’objectiu d’oferir aquesta modalitat de transport des de l’administració pública municipal, va millorar la qualitat i varietat del servei i va integrar el Carrilet dins dels àmbits de serveis de mobilitat realitzats per Gestvia.

El Carrilet presta doble servei: com a servei públic urbà de transport col·lectiu de viatgers i com a tren turístic.

Actualment, Gestvia disposa de dos trens turístics, formats cadascun per una locomotora y dos vagons, amb una capacitat de 56 i 50 places, respectivament.

Cada any, el Carrilet fa més de 70.000 desplaçaments.

Aceptar