Gestvia › Avís legal
AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l' informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d' un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil GESTIÓ VIÀRIA, S.L., CIF: B-63015820, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30903, Foli 171, Fulla Nº B-180304, Inscripció 1ª. La finalitat d' aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L' usuari garanteix l' autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.gestvia.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a GESTIÓ VIÀRIA, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l' únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a GESTIÓ VIÀRIA, S.L. o a tercers.

GESTIÓ VIÀRIA, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l' ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d' Internet de GESTIÓ VIÀRIA, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, GESTIÓ VIÀRIA, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d' Internet. Els continguts e informació de les pàgines d' Internet de GESTIÓ VIÀRIA, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l' exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d' un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d' Internet de GESTIÓ VIÀRIA, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de GESTIÓ VIÀRIA, S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de GESTIÓ VIÀRIA, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que GESTIÓ VIÀRIA, S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d' allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l' informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de GESTIÓ VIÀRIA, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l' informem de la possibilitat d' exercir els drets d' accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C/ SANT JAUME, 339 - 08370 CALELLA (BARCELONA) o be, enviar un correu electrònic a aj035.gestvia@calella.org

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que GESTIÓ VIÀRIA, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a GESTIÓ VIÀRIA, S.L., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic aj035.gestvia@calella.org, manifestant la seva voluntat.

Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de GESTIÓ VIÀRIA, S.L. Així mateix, es podran cedir, amb finalitats estadístiques, a l’Ajuntament de Calella. En el cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

A efectes d’ allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, en el cas que ens proporcioni les dades del seu currículum, informar-li que aquestes són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenteixen que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’ adreça de correu electrònic que es facilitin s’ incorporin al fitxer del que és responsable GESTIÓ VIÀRIA, S.L., amb el fi d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’ estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix.
Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el plaç d’ un any, passat el qual GESTIÓ VIÀRIA, S.L. procedirà a la seva total destrucció.

GESTIÓ VIÀRIA, S.L. Garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d' oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva comunicació per escrit a GESTIÓ VIÀRIA, S.L., C/ VILAMARÍ, 82 - 08015 BARCELONA.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts proporcionats per GESTIÓ VIÀRIA, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de GESTIÓ VIÀRIA, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s' informi mitjançant l' adquisició d' un producte o servei. GESTIÓ VIÀRIA, S.L. no confereix a l' adquirent cap dret d' alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el GESTIÓ VIÀRIA, S.L. tots aquests drets. La cessió d' aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s' estén, a més a més del contingut inclòs a GESTIÓ VIÀRIA, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
GESTIÓ VIÀRIA, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s' han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, GESTIÓ VIÀRIA, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s' ha de confiar en ella como si ho fos. GESTIÓ VIÀRIA, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d' aquesta web.

GESTIÓ VIÀRIA, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d' ella, sense necessitat d' avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l' usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas GESTIÓ VIÀRIA, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l' ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d' aquesta o dels seus virus informàtics, d' errades operatives o d' interrupcions en el serveis o transmissió o d' errades en la línea en l' ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

GESTIÓ VIÀRIA, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d' un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l' usuari. GESTIÓ VIÀRIA, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d' un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l' ús o mal ús d' un vincle, o de la Informació obtinguda a través d' ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l' accés, o de l' intent d' utilitzar o d' utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de GESTIÓ VIÀRIA, S.L. com a l' accedir a la informació d' altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l' ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l' última vegada que l' usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l' usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d' accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L' usuari té la opció d' impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, GESTIÓ VIÀRIA, S.L. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquesta web és propietat de GESTIÓ VIÀRIA, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d' explotació i reproducció d' aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s' estableixin des d' ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de GESTIÓ VIÀRIA, S.L., són propietat exclusiva d' aquesta, tret que s' especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per GESTIÓ VIÀRIA, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d' aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l' Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de GESTIÓ VIÀRIA, S.L. l' ús que l' usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d' aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d' aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de GESTIÓ VIÀRIA, S.L.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L' usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie és un fitxer que es descarrega a l'ordinador quan s' accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten que una pàgina web emmagatzemi i recuperi informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o de l'equip i es poden utilitzar per reconèixer l’usuari. El navegador memoritza les cookies en el disc dur només durant la sessió en curs i ocupa un espai de memòria mínim sense perjudicar l’ordinador. Les cookies no contenen cap mena d’informació personal específica i la majoria s’esborren del disc dur en acabar la sessió del navegador (són les denominades cookies de sessió). La majoria dels navegadors accepten les cookies com a estàndard i permeten o impedeixen, en els ajustos de seguretat, les cookies temporals o memoritzades. Prèviament i a aquest efecte, vostè pot canviar la configuració del seu navegador; trobarà detallades més endavant totes les instruccions i informacions per fer-ho.

La pàgina web www.gestvia.cat (en endavant, "el Website") necessita el seu consentiment exprés –mitjançant l’activació de les cookies en el seu navegador– per poder enllaçar en les cookies les dades memoritzades amb les dades personals que ens ha proporcionat en el moment de registrar-se.

Si continua navegant pel Website, considerem que accepta aquesta política de privacitat i que consent que es faci ús de les cookies utilitzades en aquest lloc web, que descrivim a continuació. Recordi que, en tot moment, té la possibilitat de revocar el consentiment prestat i eliminar les cookies del seu equip seguint les instruccions indicades més endavant. En aquest cas, se li informa que la retirada d’aquest consentiment pot afectar el bon ús de les funcionalitats de la pàgina web.

COOKIES PRÒPIES

Cookies tècniques: Són les que li permeten navegar per una pàgina web, plataforma o aplicació i utilitzar les diverses opcions o serveis que hi ha, com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, realitzar la sol•licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, o compartir continguts a través de les xarxes socials.

Cookies d’anàlisi: Són les que, tractades adequadament per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així fer un mesurament i una anàlisi estadística de com utilitzen els usuaris el servei ofert. Per fer-ho s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar els productes o serveis que li oferim.

COOKIES DE TERCERS

El Website pot utilitzar serveis de tercers que recopilaran informació amb finalitats estadístiques, sobre l’ús del Website per part de l’usuari i per a la prestació d’altres serveis relacionats amb l’activitat del Website i altres serveis d’Internet.

Cookies de Google Analytics (_utma, _utmb, _utmz): és un servei analític de web prestat per Google, Inc., amb domicili als Estats Units i amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, s’utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la web Google.com. S’hi inclou la possible transmissió de la informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processen la informació en nom de Google.

Cookie _utma: Caduca 2 anys després de la darrera actualització: aquesta cookie genera un ID d’usuari únic i registra la data de la primera i l’última vegada que l’usuari va visitar la web. S’utilitza per comptar quantes vegades visita el lloc web un usuari únic.

Cookie _utmb: Caduca 30 minuts després de la darrera actualització: aquesta cookie registra l’hora d’arribada a la pàgina i caduca 30 minuts després de l’últim registre de pàgina vista. S’elimina automàticament en canviar de web o tancar el navegador. Si un usuari s’està més de 30 minuts sense activitat en una web i torna a sol•licitar una pàgina es considerarà que inicia una nova sessió d’usuari.

Cookie _utmz: Caduca 6 mesos després: aquesta cookie emmagatzema l’origen del visitant, el camí que ha seguit per accedir a la web tant si és un accés directe, des d’un enllaç en una altra web, des d’un enllaç de correu electrònic, fent servir determinades paraules clau en un motor de cerca, a través d’una campanya de display o per mitjà d’un anunci d’AdWords. Aquesta cookie s’utilitza per calcular el trànsit que prové de motors de cerca o de campanyes publicitàries en display i la navegació dins de la mateixa web. La cookie s’actualitza en cada visita a la web.

COOKIES DE CONTINGUTS

En alguns casos, a www.gestvia.cat s’integren fotos i continguts de vídeo procedents de llocs web com YouTube, Flickr, Facebook, Instagram o Pinterest. Com a resultat d’això, pot ser que es trobin les cookies d’aquests llocs web. Gestvia no controla la difusió d’aquestes cookies i caldrà que vostè visiti el lloc web del tercer corresponent per obtenir-ne més informació.

CONFIGURACIÓ DE LES OPCIONS DELS NAVEGADORS

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu ordinador.

Així, l’Usuari manifesta haver estat degudament informat sobre el tipus de cookies utilitzades pel Website i, en accedir-hi i fer-lo servir, es considera que accepta expressament el tractament de la informació recollida de la manera esmentada anteriorment i per a la finalitat indicada. Així mateix, reconeix que està informat de la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació refusant l’ús de cookies en seleccionar la configuració apropiada per a tal fi en el seu navegador, si bé aquesta opció de bloqueig de cookies en el seu navegador pot no permetre-li fer un ús ple de totes les funcionalitats del Website.