Acció social › Consell d’Infants de Calella
CONSELL D'INFANTS DE CALELLA
La creació del Consell d’Infants a Calella neix de l’interès de l’Ajuntament per obrir un espai de participació infantil per als ciutadans més joves de la ciutat.

El Consell és un òrgan consultiu de l’Ajuntament, un espai on els infants expressen les seves opinions i els seus interessos en tots aquells àmbits de la vida i de l’entorn que els afecten. Es pretén que els infants desenvolupin diferents habilitats com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític i la capacitat de participació en els assumptes públics.

Així doncs, els nens i nenes de Calella tenen el seu espai per ser consultats, escoltats i ser partícips de les decisions ja que es proposen accions concretes per a transformar la ciutat.

Els principals objectius que té el Consell d’Infants són:

El Consell d’Infants està integrat per nens i nens de 5è i 6è de primària de les escoles de Calella. Els nens i nenes es reuneixen en horari extraescolar i treballen un tret significatiu de Calella cada any:
CONSELL D'INFANTS DE CALELLA CONSELL D'INFANTS DE CALELLA
CONSELL D'INFANTS DE CALELLA CONSELL D'INFANTS DE CALELLA

Avís de cookies

Aquest lloc web només utilitza cookies tècniques o estrictament necessàries.
Cap cookie de preferències, cap cookie publicitària, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més, no utilitzem cookies de tercers.
Aceptar