Zona blava › Abonaments diaris
ABONAMENTS DIARIS

La zona blava de Calella disposa de diversos espais on es permet l’estacionament de llarga estada, conjuntament amb els tiquets estàndards de rotació i els abonaments per a residents. Els abonaments de llarga estada tenen com a principal objectiu facilitar l’ús de la zona blava a usuaris no residents (treballadors residents fora de Calella, ciutadans amb segona residència a la ciutat, turistes...) o ciutadans de Calella que no facin servir l’abonament de resident.

Els abonaments diaris només són vàlids per la seva zona específica, i es poden obtenir a les màquines expenedores de tiquets de cada zona.

Aquests espais són els següents:

Roser        
Abonament de 24 hores amb un cost de 2,50 €
Cada dia excepte diumenges i festius (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h)
Minerva    
Abonament de 24 hores amb un cost de 2,50 €
Cada dia excepte diumenges i festius (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h)
Muntanyeta
Abonament diari (fins a les 20.00 h) amb un cost d’1,00 €
Cada dia excepte diumenges i festius (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h)
Estiu         
Abonament de 24 hores amb un cost de 6,00 €
Cada dia (de 9.00 a 22.00 h), entre el 15 de juny i el 15 de setembre