Zona blava › Introducció
ZONA BLAVA I VERDA

Des de la seva creació el 1998, Gestió Viària SL, Gestvia, ha estat encarregada de la gestió, explotació i promoció d’aparcaments i zones d’estacionament limitat i regulat. A partir de 2003, Gestvia desenvolupa la gestió directa del servei municipal de gestió i explotació de les zones d’estacionament controlat.

Les zones blaves es configuren com una eina fonamental per a la gestió de la mobilitat a la ciutat, afavoreixen la disponibilitat de places d’estacionament de curta durada i limiten els de llarga estada al carrer.

L’objectiu del servei regulat és aconseguir una rotació dels vehicles que permeti un ús més racional de l’espai de via pública disponible per a aquesta finalitat en determinades zones de la ciutat. A Calella, el temps disponible d’estacionament de la zona blava és de 20 minuts a 4 hores.

Des de 2008, l’ordenança municipal de circulació de Calella regula el servei públic d’aparcament de vehicles de motor en zones amb control d’horari limitat (art. 23 OMC).

Anualment, Gestvia gestiona aproximadament un milió de tiquets de zona blava.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Informació Zona Verda de Calella 2023 (veure/descarregar)
Avís de cookies

Aquest lloc web només utilitza cookies tècniques o estrictament necessàries.
Cap cookie de preferències, cap cookie publicitària, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més, no utilitzem cookies de tercers.
Aceptar