Perfil del contractant › Licitacions adjudicades
LICITACIONS ADJUDICADES
ARRENDAMENT D´ESPAIS PUBLICITARIS ALS TRENS TURÍSTICS DE CALELLA (CARRILET), PER LA TEMPORADA 2024

Procediment:   Obert
Tipus de contracte:   Arrendament
Tramitació:    Ordinària
Pressupost d´adjudicació:     ≥ 3.200 € (IVA no inclòs)

Data de publicació:     02 / 04 / 2024

Data d´adjudicació:    16 / 04 / 2023

Ofertes adjudicades:   ASPRO OCIO SA

                                        MARESME DE ALIMENTACIÓ SLU

Concurs publicitat Carrilet 2024 (veure/descarregar)
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D´OBRA/FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES RELATIVES A L´APARCAMENT CAN SALETA (HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA)

 

Òrgan de contractació:     Gestió Viària S.L. (GESTVIA)

Tipus de tramitació:     Ordinària 

Tipus de contracte:     Serveis 

Código CPV:      71000000-8        Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 

                             71240000            Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació

Procediment d´adjudicació:     Obert

Regulació:     Harmonitzada

Projecte finançat amb fons de la UE:     No

Valor estimat del contracte:     374.000,00 € sense IVA  (452.540,00 € inclòs 21% IVA)

Pressupost de licitació:      340.000,00 € sense IVA   (411.400,00 € inclòs 21% IVA)

Àmbit geogràfic:     Calella (Barcelona)

Subhasta electrònica:     No

Garantia provisional:     No          

Garantia definitiva:     5% de l’import de l’adjudicació, sense IVA

 

Document Anunci adjunt

Data d’enviament de l’anunci DOUE:   29/03/2023 a les 0000 hores 

Data de publicació DOUE:   03/04/23 

Termini de presentació d´ofertes:     03 / 05 / 2023  12:00h

 

Adjudicació

Data de publicació adjudicació perfil contractant:     26 / 07 / 2023 

Empresa adjudicatària:         PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L.P. 

Import adjudicació:        272.000,00 € sense IVA

                                        57.120,00 € IVA 21%

                                      329.120,00€ Import Total

Data adjudicació:         24 / 07 / 2023

 

Contracte de serveis aparcament Can Saleta_Anunci cat (veure/descarregar)
Contracto de servicios aparcamiento Can Saleta_Anuncio esp (veure/descarregar)
Contracte de serveis aparcament Can Saleta_Informe justificatiu (veure/descarregar)
Contracte de serveis aparcament Can Saleta_Plec Clàusules administratives particulars (veure/descarregar)
Contracte de serveis aparcament Can Saleta_Plec Clàusules tècniques (veure/descarregar)
Plànol àmbit (veure/descarregar)
Avantprojectes aparcament Can Saleta_setembre 2021 (veure/descarregar)
Anunci licitació DOUE (veure/descarregar)
Notificació adjudicació (veure/descarregar)
Contracte serveis aparcament Can Saleta (veure/descarregar)
ARRENDAMENT D´ESPAIS PUBLICITARIS ALS TRENS TURÍSTICS DE CALELLA (CARRILET), PER LA TEMPORADA 2023

Arrendament d´espais publicitaris als trens turístics de Calella (Carrilet), per la temporada 2023.

Procediment:   Obert
Tipus de contracte:   Arrendament
Tramitació:    Ordinària
Pressupost d´adjudicació:     ≥ 3.000 € (IVA no inclòs)
Data de publicació:    27 / 03 / 2023
Data d´adjudicació:   24 / 04 / 2023
Ofertes adjudicades:    ASPRO OCIO SA
                                     MARESME DE ALIMENTACIÓ SLU

Concurs publicitat Carrilet 2023 (veure/descarregar)
ARRENDAMENT D´ESPAIS PUBLICITARIS ALS TRENS TURÍSTICS DE CALELLA (CARRILET), PER LA TEMPORADA 2022.

 

Arrendament d´espais publicitaris als trens turístics de Calella (Carrilet), per la temporada 2022.

 

Procediment:   Obert
Tipus de contracte:   Arrendament
Tramitació:    Ordinària
Pressupost d´adjudicació:     ≥ 2.200 € (IVA no inclòs)
Data de publicació:    28 / 03 / 2022

Data d´adjudicació:   12 / 04 / 2022

Ofertes adjudicades:   MARESME DE ALIMENTACIÓ SLU  /  ASPRO OCIO SA

Concurs publicitat Carrilet 2022 (veure/descarregar)
Contractació del Servei de Grua Complementari per la retirada de vehicles de la via pública a Calella

 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA COMPLEMENTARI PER LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA DE CALELLA

Òrgan de contractació:     Gestió Viària S.L. (GESTVIA)

Tipus de tramitació:     Ordinària

Tipus de contracte:     Serveis

Subtipus de contracte:     Serveis de transport de grua complementaris i auxiliars

Procediment d´adjudicació:     Obert

Tramitació simplificada:     Si

 

Dades del contracte

Descripció de la prestació:     Servei de Grua Complementari per la retirada de vehicles de la via pública a Calella

Pressupost de licitació:      24.966,00 € sense IVA

30.208,86€ IVA inclòs (21%)

Durada del contracte:     3 anys

Àmbit geogràfic:     Calella

Termini de presentació d´ofertes:     14 / 12 / 2021  13:30h
Valor estimat del contracte:     99.864,00 € sense IVA

           120.835,44 € IVA inclòs (21%)

Pròrroga:     Si

Informació complementària sobre la pròrroga:     1 any més

 

Dades de l´anunci 

Data de publicació perfil contractant:     29 / 11 / 2021

Codi CPV:     501 181 10-9 Serveis de remolc de vehicles

Garantia provisional:     No

 

Adjudicació 

Data de publicació adjudicació perfil contractant:     02 / 02 / 2022

Empresa adjudicatària:         Grues Alt Maresme S.L.

Import adjudicació:             24.966,00 € sense IVA

30.208,86€ IVA inclòs (21%)

Data adjudicació:         27 / 01 / 2022

Anunci - Contractació Servei Complementari Grua 2021 (veure/descarregar)
Memòria Justificativa - Contractació Servei Complementari Grua 2021 (veure/descarregar)
Plec Clàusules Admin. Part. - Contractació Servei Complementari Grua 2021 (veure/descarregar)
Annex I i II - Contractació Servei Complementari Grua 2021 (veure/descarregar)
Plec Prescripcions Tècniques - Contractació Servei Complementari Grua 2021 (veure/descarregar)
Acta Mesa de Contractació Servei Complementari Grua 2021 (veure/descarregar)
Contracte servei complementari grua 2021 (veure/descarregar)
Subministrament d´un tren turístic (Carrilet) per prestar el servei de transport de viatgers a Calella

Procediment : Obert

Tipus de contracte : Subministrament

Regulació : Contractació no harmonitzada

Pressupost de licitació : 140.000 € (IVA no inclòs)

Empresa adjudicatària : ILERTREN S.L.

Import adjudicació : 140.000 € (IVA no inclòs)

Data adjudicació : 08 / 05 / 2018

Data publicació : 10 / 05 / 2018

 

Servei complementari de grua de Calella

Procediment : Negociat, amb invitació

Tipus de contracte : Servei

Regulació : Contractació no harmonitzada

Empresa adjudicatària : Grues Alt Maresme S.L.

Import adjudicació : variable, segons serveis prestats

Data adjudicació :  21 / 11 / 2017

Data de publicació : 11 / 12 / 2017

 

 

Subministrament d´un vehicle grua de forquilla, amb els seus corresponents accessoris.

Procediment:   Adjudicació directa per raó de l´import

Tipus de contracte:   Subministrament

Regulació:    Contractació no harmonitzada

Pressupost de licitació:    50.000 € (IVA no inclòs)

Empresa adjudicatària:      Talleres Autolica S.A.

Import adjudicació:    48.649,00 € (IVA no inclòs)

Data adjudicació:    1 / 12 / 2016

Data de publicació:    10 / 01 / 2017

Subministrament d´un tren turístic (Carrilet) a Calella

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Subministrament

Regulació: Contractació no harmonitzada

Pressupost de licitació: 160.000 € (IVA no inclòs)

Empresa adjudicatària : ILERTREN S.L.

Import adjudicació : 147.900 € (IVA no inclòs)

Data adjudicació : 11 / 06 / 2014

Data publicació : 20 / 06 / 2014

Subministrament d´un tren turístic (Carrilet) de segona mà per prestar el servei de transport de viatgers a Calella

Procediment: Negociat per raó de l´import

Tipus de contracte: Subministrament

Regulació: Contractació no harmonitzada

Pressupost de licitació: 65.000 € (IVA no inclòs)

Empresa adjudicatària: PRODILLE ESPECTACLES S.L.

Import adjudicació: 58.500 € (IVA no inclòs)

Data adjudicació: 25 / 03 / 2014

Data publicació: 16 / 04 / 2014

Subministrament, assistència tècnica a la instal•lació i posada en servei de parquímetres de zona blava a Calella.

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Subministrament

Regulació: Contractació no harmonitzada

Pressupost de licitació: 199.000 € (IVA no inclòs)

Número d'ofertes rebudes: 2

Empresa adjudicatària: PARKEON S.L.U.

Import adjudicació:: 156.000 € (IVA no inclòs)

Data adjudicació: 6 / 03 / 2014

Data publicació: 14 / 03 / 2014

Acta Mesa contractació concurs parquímetres 2014 (veure/descarregar)
Serveis de consultoria i assistència tècnica per la redacció del Projecte Bàsic, Executiu i d’Activitats d’un aparcament soterrani al PMU-1 Mercat de Calella.

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Serveis

Empresa adjudicatària: PCG Arquitectura e Ingeniería S.L.

Import adjudicació: 104.000 € (IVA no inclòs)

Data adjudicació: 15/10/2010

Avís de cookies

Aquest lloc web només utilitza cookies tècniques o estrictament necessàries.
Cap cookie de preferències, cap cookie publicitària, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més, no utilitzem cookies de tercers.
Aceptar