Presentació › Consell d'administració
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

El caràcter públic de Gestió Viària SL, Gestvia, està garantit pel ple de l’Ajuntament de Calella, que exerceix les funcions de junta general de la societat, i per la composició del consell d’administració de Gestvia, on són presents tots els grups polítics representats en la Corporació Municipal.

President: Sr. Albert Torrent i Vivancos
Vicepresident: Sr. Josep Torres i Lobato

Vocals:

Sr. Jordi Sitjà i Roca
Sr. Marc Buch i Rigola
Sra. Lucía Sánchez Vargas
Sr. Jordi Bosch Masgrau
Sr. Àngel Badalló i Cañellas
Sr. Jordi Sitjà i Vilarrodona
Sra. Marina Juhé i Brugué
Sr. Miquel Campoy i Garcia
Sr. Juan Carlos Rosa i García

Secretari (no conseller): Sr. Jordi Salbanyà i Benet
Gerent: Sr. Francesc Coll Martínez-Carrasco