Mobilitat › Servei de grua
SERVEI DE GRUA

L’any 2013, l’Ajuntament de Calella va encarregar a Gestió Viària SL la gestió del servei de la grua municipal de Calella per a la retirada de vehicles de la via pública, confirmat posteriorment al ple de l’Ajuntament de Calella, a la sessió de 31 de juliol de 2014. Amb l’assumpció d’aquest encàrrec, Gestvia pretén oferir un millor servei de grua i reduir el seu cost a l’Ajuntament de Calella.

La policia local de Calella és la responsable de la direcció del servei de grua, tant en la fixació de criteris com en la decisió de retirar i traslladar vehicles. Gestvia aporta els mitjans humans i materials per fer efectiu el servei.

Gestvia proporciona el servei de grua operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l’any. El servei de grua també inclou, com a peça fonamental, la gestió i distribució de tanques informatives i de limitacions d’accés per als diferents carrers de Calella on se celebren els nombrosos actes culturals, socials i esportius presents a la nostra ciutat al llarg de tot l’any.

Avís de cookies

Aquest lloc web només utilitza cookies tècniques o estrictament necessàries.
Cap cookie de preferències, cap cookie publicitària, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més, no utilitzem cookies de tercers.
Aceptar