Zona blava › Residents
RESIDENTS

D’acord amb l’ordenança municipal de circulació de Calella, s’estableix el règim especial per a residents a les zones d’aparcament amb limitació horària.

L’objectiu del servei regulat de zona blava de Calella és aconseguir la rotació dels vehicles estacionats en determinades zones de la ciutat mitjançant la limitació del temps d’estacionament a partir del cost d’obtenció del tiquet de zona blava, de manera que es permeti oferir aquest espai de via pública al màxim nombre possible de ciutadans. Així, Gestvia cerca un equilibri entre la disponibilitat d’espais lliures d’estacionament (limitant el temps d’aparcament) i l’accés als ciutadans de Calella.

Amb aquest objectiu, l’abonament de resident de Calella pretén oferir un accés il·limitat amb un cost reduït als veïns de la nostra ciutat.

L’abonament setmanal per a residents requereix l’obtenció prèvia de la targeta acreditativa de resident expedida per Gestió Viària, la qual identifica la matrícula i l’any de servei dels vehicles que compleixen els requeriments abans indicats. Tenen una validesa anual (any natural, de gener a desembre), renovables en cas que el propietari ho sol·liciti i es verifiqui l’acompliment dels requeriments.

 

Qui pot obtenir una targeta de resident?

La targeta de resident poden obtenir-la els particulars o empreses que compleixin les condicions següents:

 

Documentació requerida

Per sol·licitar la targeta de resident de Calella s’ha de presentar la següent documentació a les oficines de Gestvia:

El cost de la tramitació inicial de la primera targeta és de 6,00 €.

En el cas de no haver-hi modificació en la situació del vehicle (canvi de propietari, dades de contacte), la renovació no requerirà l’aportació de nova documentació. Gestvia podrà verificar l’acompliment dels requisits mitjançant una sol·licitud d’informació a l’Ajuntament de Calella o la Diputació de Barcelona.

Les targetes s’hauran d’anar a buscar personalment, excepte per causa justificada, a fi de garantir que la targeta arribi correctament al seu destinatari.

 

Abonaments de zona blava per a residents de Calella

Només es permet l’obtenció d’aquests abonaments per a residents als vehicles residents amb targeta d’autorització vigent.

Abonaments disponibles per a residents de Calella (IVA inclòs) i on es poden obtenir:

Abonament setmanal :           6,00 €      (màquines expenedores de tiquets al carrer)
Abonament mensual  :         26,00 €      oficina de Gestvia
Abonament trimestral :        78,00 €      oficina de Gestvia
Avís de cookies

Aquest lloc web només utilitza cookies tècniques o estrictament necessàries.
Cap cookie de preferències, cap cookie publicitària, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més, no utilitzem cookies de tercers.
Aceptar