Carrilet › tarifes
TARIFES

Tarifes del servei públic urbà de transport col·lectiu de viatgers a Calella (IVA 10% inclòs):

ADULTS
Bitllet anada        2,00 €
Volta completa  3,00 €

INFANTIL
Bitllet anada        1,00 €
Volta completa  1,50 €
La tarifa infantil és vàlida entre 3 i 10 anys (aproximadament, 140 cm d’alçada), i gratuïta fins a 2 anys.

Preus especials jubilats de Calella:
Bitllet anada         1,00 €
Volta completa   1,50 €

Gestvia ofereix viatges i rutes amb el Carrilet per a grups i entitats, sota encàrrec i planificació previs.