Zona blava › Tarifes
TARIFES

Les tarifes aplicades per a l’estacionament regulat a Calella han estat establertes d’acord amb l’ordenança municipal de circulació de Calella i els següents criteris:

TARIFES AMB IVA 21%

Temps màxim d’estacionament: 4 hores
Temps màxim anul·lació denúncia: segons OMC de Calella
Tarifació per minuts, arrodonida en múltiples de 5 cèntims.