Perfil del contractant › Licitacions en curs
LICITACIONS EN CURS
Arrendament d´espai publicitaris als trens turístics de Calella (Carrilet), per la temporada 2021.

Procediment:   Obert

Tipus de contracte:   Arrendament

Tramitació:    Ordinària

Pressupost de licitació:     ≥ 2.200 € (IVA no inclòs)

Termini de presentació d´ofertes:   02 / 06 / 2021

Data de publicació:    24 / 05 / 2021

Adreça ofertes:    aj035.gestvia@calella.cat

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Concurs publicitat 2021 (veure/descarregar)