Notícies › Notícies publicades
NOTÍCIES PUBLICADES
GESTVIA REP UNA SUBVENCIÓ PER L´ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS DE CALELLA
8-01-2019
El passat mes de febrer de 2018, Gestió Viària S.L. (GESTVIA) va posar en marxa un punt de recàrrega semiràpida de vehicles elèctrics, així com el sistema de gestió associat, al carrer Sant Joan, al costat de la Nacional II (c/ Sant Jaume). Es tracta de la primera estació instal·lada a Calella.

Aquesta estació de recàrrega permet donar servei a dos vehicles simultanis. La potència de càrrega és de 22 kW (si hi ha un únic vehicle carregant), a repartir automàticament en cas de càrrega simultània de dos vehicles (2 x 11 kW).

El disseny de l´estació de recàrrega s´ha ajustat als criteris marcats pel Pla PIRVEC 2016-2017 (Pla d´acció per al desplegament d´infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya) de l´Institut Català d´Energia ICAEN, havent obtingut una subvenció de 5.000 € per la instal·lació d´aquesta estació de recàrrega.

Des de Gestió Viària S.L. voldríem agrair a l´Institut Català d´Energia ICAEN l´impuls que ha aportat a la implantació de punts d´estació de recàrrega de vehicles elèctrics a Catalunya, orientant i col·laborant en l´entrada en servei de la primera d´aquestes estacions a la nostra ciutat de Calella.

Al llarg de l´any 2018, l´estació de recàrrega ha realitzat 450 serveis, amb una càrrega total de 6.064 kWh.

Document (veure/descarregar)
Avís de cookies

Aquest lloc web només utilitza cookies tècniques o estrictament necessàries.
Cap cookie de preferències, cap cookie publicitària, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més, no utilitzem cookies de tercers.
Aceptar