Notícies › Notícies publicades
NOTÍCIES PUBLICADES
Aprovació inicial del Projecte d´Urbanització “PA-9 Quilòmetre Tres”
06-06-2010
L´Ajuntament de Calella ha aprovat inicialment el Projecte d´Urbanització del Polígon d’Actuació “PA-9 Quilòmetre Tres”, segons edicte publicat al BOP 133 de 4/6/2010. El període d’exposició pública finalitza el 5 de juliol de 2010.

Gestió Viària S.L. Gestvia és administració actuant urbanística (d’acord amb el que estableix l’article 23 de DL 1/2005 text refós de la Llei d’Urbanisme), per tal que formular els Projectes de Reparcel·lació i Urbanització del PA-9 “Quilòmetre Tres”, així com l’execució de les obres d’urbanització un cop aprovat el Projecte d´Urbanització per l´Ajuntament.
Document (veure/descarregar)
Avís de cookies

Aquest lloc web només utilitza cookies tècniques o estrictament necessàries.
Cap cookie de preferències, cap cookie publicitària, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més, no utilitzem cookies de tercers.
Aceptar